Andre kurs

Det er mange som etterspør foredrag og kurs og workshops , enten åpne eller bedriftsinterne, innen ulike temaer. Med lang erfaring som formidler, og med et stort repertoar av verktøy, metoder og modeller for å skape arenaer for refleksjon og læring i små og store grupper, skreddersyr jeg gjerne kurs tilpasset ulike grupper og behov.

Noen etterspurte temaer for kurs og workshops for tiden er:

 • Kjernekvadranten*
 • DISC
 • Mellomledelse - mellom barken og veden
 • Tydelighet i ledelse
 • Coachende lederskap
 • Anerkjennende kommunikasjon
 • Workshop-fasilitering
 • Mindfulness og lederskap
 • Stressmestring
 • Møtekultur
 • Feedback

*I løpet av 2017 vil min samarbeidspartner Mette Rosseland og jeg arrangere 1-2 dagskurs i Kjernekvadranten for coacher og hr-personale. Tid og sted er ikke fastlagt. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i å få informasjon om disse kursene. Klikk her.