Coaching og veiledning 

Coaching tar utgangspunkt i at enhver har ressurser og talenter og vil kunne utnytte sitt potensial gjennom støtte og utfordring.

En god coachingprosess er systematisk, målrettet og forpliktende, vektlegger læring og fører til at den som coaches ser seg selv og sine styrker og muligheter i et nytt perspektiv. Coachens rolle er, gjennom aktiv lytting, dialog, kraftfulle spørsmål og konkrete tilbakemeldinger, å lokke fram innsikt i ressurser og muligheter hos den som coaches, og utfordre ham eller henne til å vurdere nye handlingsstrategier og foreta konkrete valg for mestring og endring.

Motiver for å velge coaching, både for enkeltpersoner og for team, kan eksempelvis være opplevelse av stagnasjon, relasjonsproblemer, manglende balanse i hverdagen, økt stress, ødeleggende selvkritikk, stigende irritasjon eller negativitet og fravær av motivasjon og arbeidsglede.

Jeg er sertifisert profesjonell co-active coach gjennom CTI (CPCC) og også utdannet innen ORSC (Organizational and Relationsships Systems Coaching). Mitt hovedfokus er executive oaching av ledere og team, men jeg coacher også privatpersoner.

Jeg anbefaler alltid en uforbindtlig prøvesamtale før en formell coachingavtale inngås, for å sikre en åpen og gjensidig ønsket prosess basert på tillit og god kjemi.

Dersom det er etterspurt og hensiktsmessig for prosessen, kombinerer jeg gjerne rollene som coach og rådgiver.

Med pedagogisk utdanningsbakgrunn, mangeårig ledererfaring og et stort repertoar av metoder og verktøy blir jeg som coach karakterisert som målrettet, lydhør, kunnskapsrik, engasjert og tydelig.


Laila er en veldig smart og erfaren dame som ikke rir dagens kjepphester eller arbeider ut fra fastlagte idealer om hva som er godt lederskap. Mer klassiske, kloke løsninger. Hun er oppriktig og rett fram og har samtidig stor evne til menneskelig innlevelse og varme.
— JW - leder/forskning
Laila er en god menneskekjenner og samtalepartner som gir vitaminer og stoff til ettertanke og refleksjoner mellom øktene.
— MH - leder/universitetet
Laila har mye erfaring som leder - som gir kredibilitet. Hun er rask til å forstå problemstillinger og er god til å lytte, speile, utfordre, støtte og begeistre.
— EM - leder/NGO

English summary

Professional coaching will very often have an important effect on the coachee's self awareness, personal development and ability to change. As an experienced Co-active - and ORSC-trained coach, I focus mainly on executive coaching of leaders and teams. I have held top executive positions, and I combine my experience as a leader and as a coach with a wide range of powerful tools and methods to create value for my clients. I coach in Norwegian or English.