Klart Lederskap

Som leder og konsulent har jeg bred erfaring med utvikling, design og ledelse av lederutviklingsprogrammer i store og små virksomheter. Som executive coach og mentor for en lang rekke ledere driver jeg daglig lederutvikling i 1-1 format. Jeg er spesielt opptatt av verdien av tydelighet i ledelse, og bygger mye av min ledercoaching og lederutvikling på å framelske nettopp denne kvaliteten hos lederne.

Jeg er sertifisert instruktør for det anerkjente lederutviklingsprogrammet Klart Lederskap som jeg tilbyr i Norge sammen med Institutt for medskapende ledelse (IML). Programmet leveres både som åpne programmer og som interne skreddersydde opplegg.

 
  NOK 479                                                              ISBN: 978-82-450-1238-5

 NOK 479                                                             ISBN: 978-82-450-1238-5

Hva er Klart Lederskap?
 

Klart Lederskap passer for ledere som ønsker å oppnå resultater sammen med andre. I dag skjer endringene raskt og kravene til fleksibilitet øker. En avgjørende suksessfaktor for ledere er evnen til å skape gode relasjoner med andre, enten det er medarbeidere, kollegaer eller kunder. Dette krever et lederskap som ivaretar egne og andres styrker, ulikheter og erfaringer og fokuserer på mulighetene heller enn problemene. Programmet foregår i små grupper, er intensivt og bygget opp i moduler som vektlegger aktiv deltakelse, refleksjon og læring.

Klart lederskap gir deltakerne økt bevissthet om seg selv, sine reaksjoner og hvordan man påvirker andre. De får bedre ferdigheter i å kunne kommunisere klart og å fremme trygghet og åpenhet og nysgjerrighet i samarbeid med andre. Kursboka av Gervase Bushe, Klart Lederskap, foreligger i norsk utgave.


English Summary

To succeed today, leaders need authenticity and self-awareness and openness to development and change. As a former CEO and HR Director and now a process consultant and executive coach, I combine insight in the business processes with programs and tools to help leaders develop insights and new skills. In my coaching I am especially interested in executive coaching, and most of my many clients the last 8 years have been leaders and key employees. I am a qualified and certified instructor for the leadership development 2+2 days program Clear Leadership. This program can be delivered in English.