Back to All Events

Klart Lederskap - Lederutvikling - #3/2017 (FULLTEGNET)


  • 4 Riddervolds gate Oslo, Oslo, 0256 Norway (map)

Klart Lederskap

21-22 september + 19-20 oktober

 
  NOK 479                                ISBN: 978-82-450-1238-5

 NOK 479                               ISBN: 978-82-450-1238-5

KLART LEDERSKAP er et forskningsbasert, strukturert og effektivt 4 dagers program for ledere som ønsker å øke sin tydelighet og å lære hva som fremmer holdbare og effektive relasjoner i virksomheten. I Skandinavia har nærmere 6000 deltakere gjennomført programmet og opp mot 90 % av disse forteller i etterkant om umiddelbar og varig overføringsverdi til egen organisasjon.

KLART LEDERSKAP gir deltakerne forutsetninger for å skape åpne og tydelige relasjoner og en lærende organisasjonskultur. Programmet bygger på deltakernes egen virkelighet og det trenes på reelle case. Gjennom kunnskap og intensiv trening får deltakerne en nyttig og verdifull plattform for utøvelse av lederskap.


Ved å delta på Klart Lederskap får du
 

Fokus på bevisstgjøring

Som leder må du ha evnen til å raskt identifisere hva som er fakta og hva som er din personlige tolkning av situasjonen. Gjennom å være klar over hva du selv står for, tenker og vil, kan du påvirke miljøet ditt på en konstruktiv måte.

Fokus på klare beskrivelser

Når du som leder evner å beskrive dine ideer og intensjoner på en klar og inspirerende måte, skaper det motivasjon og engasjement i andre. Med klare beskrivelser minimerer du også risikoen for at andre misforstår deg eller gjetter på hva du står for.

Fokus på oppriktig nysgjerrighet

En klar leder er nysgjerrig på andres opplevelser og ser at det er berikende å oppnå resultater. Klart Lederskap handler om evnen til å kunne lytte til og få andre til å snakke om sine synspunkter, kunnskap og erfaringer med tanke på gjensidig læring.

Fokus på klarhet og lærende samtaler

Lærende samtaler tar i bruk alle ferdighetene fra kurset. Det er en strukturert metode som skaper gjensidig læring mellom kolleger og har potensial til å forbedre læring på tvers av organisasjonen.


Når og hvor

Programmet består av fire kursdager (2dg  + 2dg).

Tidsramme

Dag 1 og 3: 21.09-22.09: kl 0900-1700,
Dag 2 og 4: 19.10-20.10: kl 0900-1600
Kurssted: Riddervoldsgsate 4, 3 etasje (rett bak Slottet)
Pris: Kr. 19950 inkl. boka Klart Lederskap, kursmateriell og lunsj

Påmelding

Send en epost til lailastange@gmail.com eller medskapende@iml.no
Ved påmelding innen 2 oktober gis 10% tidligrabatt. Kurset er momsfritt.


Kursledere

Laila Stange 

Laila Stange 

Laila Stange er cand.philol. og konsulent i Laila Stange AS. Hun er sertifisert instruktør i Klart Lederskap.

Kontakt: lailastange@gmail.com; 90934606

Kari Jørstad

Kari Jørstad

Kari Jørstad er cand.polit. og konsulent i IML - Institutt for medskapende ledelse. Hun er sertifisert instruktør i Klart Lederskap.

Kontakt: kari@iml.no; 91854468


Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

Etter fire dager med KLART LEDERSKAP, fikk jeg en aha-opplevelse straks jeg var tilbake på kontoret. Jeg tok umiddelbart i bruk innsiktene og verktøyene jeg hadde lært. Programmet er direkte nyttig i daglig ledelse når tempoet er høyt og småting av og til er starten på internt grums. Kurset har fått meg til å forstå hvor viktig det er å være bevisst på hvordan jeg framstår, hva jeg sier i gitte situasjoner og hvordan jeg tar opp ting med medarbeidere som ikke fungerer så godt som ønsket. Jeg er blitt en tydeligere leder gjennom dette kurset.
— AR, adm.dir.