Leder- og teamutvikling

Lederutvikling 

Som leder og konsulent har jeg bred erfaring med utvikling, design og ledelse av utviklingsprogrammer i store og små virksomheter. Som executive coach og mentor for en lang rekke ledere driver jeg daglig lederutvikling i 1-1 format. Jeg er spesielt opptatt av verdien av tydelighet i ledelse, og bygger mye av min coaching og lederutvikling på å framelske nettopp denne kvaliteten hos lederne.

Jeg skreddersyr gjerne, ofte sammen med dyktige samarbeidspartnere i mitt nettverk, bedriftsinterne lederutviklingsprogram der jeg bruker ulike innfallsvinker og verktøy, og med innhold og varighet tilpasset kundens behov. Programmene kjennetegnes ved solid teoretisk forankring og bevisst pedagogisk utforming med stor vekt på læring gjennom refleksjon og trening.

Temaer som gjerne etterspørres i lederprogrammer er:

 • Bevisstgjøring om egne styrker og utfordringer
 • Relasjonsledelse
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Coachende lederskap
 • Kjernekvadranten
 • Oppmerksomt nærvær/ Mindfulness
 • Kommunikasjon og feedback
 • Stressmestring
 • Konflikthåndtering
 • Organisasjonskultur
 • Møteledelse

Klart Lederskap

Som sertifisert instruktør for det anerkjente lederutviklingsprogrammet Klart Lederskap som jeg tilbyr i Norge sammen med Institutt for medskapende ledelse Programmet leveres både som åpne programmer og som interne skreddersydde opplegg.

Klart Lederskap er utviklet for ledere som ønsker å oppnå resultater sammen med andre. I dag skjer endringene raskt og kravene til fleksibilitet øker. En avgjørende suksessfaktor for ledere er evnen til å skape gode relasjoner med andre, enten det er medarbeidere, kollegaer eller kunder. Dette krever et lederskap som ivaretar egne og andres styrker, ulikheter og erfaringer og fokuserer på mulighetene heller enn problemene. Programmet foregår i små grupper, er intensivt og bygget opp i moduler som vektlegger aktiv deltakelse, refleksjon og læring.

Klart Lederskap gir deltakerne økt bevissthet om seg selv, sine reaksjoner og hvordan man påvirker andre. De får bedre ferdigheter i å kunne kommunisere klart og å fremme trygghet og åpenhet og nysgjerrighet i samarbeid med andre. Kursboka av Gervase Bushe, Klart Lederskap, foreligger i norsk utgave. Les mer om hva programmet kan gi og ta gjerne kontakt for mer informasjon.

For interne kurs, ta gjerne kontakt for en uforbindtlig samtale. Les mer om åpne kurs planlagt for 2017.


Teamutvikling

I dagens organisasjoner er det et stadig økende fokus på betydningen av velfungerende samarbeid i avdelinger, team eller prosjektgrupper. Gode relasjoner mellom kolleger, hensiktsmessige samspillformer, fruktbare møter, et godt kommunikasjonsklima – alt dette bidrar til arbeidsglede og skaper trivsel og motivasjon.

Gode team evner å utnytte forskjellighet og håndtere uenighet på konstruktive måter for å nå målene, dyrker fram gode kommunikasjonsferdigheter, praktiserer tydelighet i forventinger til hverandre og gjør hverandre gode. Jeg skreddersyr og leder utviklingsprogrammer – fra korte inspirasjonsmøter til utviklingsprogrammer som går over flere år – for ledergrupper, avdelinger i stab og linje, prosjektgrupper team.

Min erfaring er at det trengs trening over tid for å bli et godt og effektivt team. Med utgangspunkt i virksomhetens mål og gruppens behov og særpreg tilbyr jeg verktøy og konsepter som skaper engasjement, vekker til refleksjon og sikrer læring som igjen fører til varige endringer i organisasjonen. Noen eksempler på temaområder som er etterspurt i teamutvikling:

 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Motivasjon og arbeidsglede
 • Teamkultur
 • Gode møter
 • Å takle negativitet og uenighet
 • Kjernekvadranten (Talent/Overslag)
 • DISC
 • Feedback – anerkjennende og korrigerend
 • Oppmerksomt nærvær/ Mindfulness

English Summary

To succeed today, leaders need authenticity and self-awareness and openness to development and change. As a former CEO and HR Director and now a process consultant and executive coach, I combine insight in the business processes with programs and tools to help leaders develop insights and new skills. In my coaching I am especially interested in executive coaching, and most of my many clients the last 8 years have been leaders and key employees. I am a qualified and certified instructor for the leadership development 2+2 days program Clear Leadership. This program can be delivered in English.

Systematic teambuilding focuses on bringing out the best in a group to ensure shared ownership and insight in the groups challenges, personal development for each member, communication skills and the ability to work closely together to solve problems. I hold a strong interest and commitment in development of teams of all kinds, and as a trained facilitator and process consultant. I design and lead programs and workshops within a large range of topics related to teambuilding for lasting learning.