Teamutvikling

 

I dagens organisasjoner er det et stadig økende fokus på betydningen av velfungerende samarbeid i avdelinger, team eller prosjektgrupper. Gode relasjoner mellom kolleger, hensiktsmessige samspillformer, fruktbare møter, et godt kommunikasjonsklima – alt dette bidrar til arbeidsglede og skaper trivsel og motivasjon. Gode team evner å utnytte forskjellighet og håndtere uenighet på konstruktive måter for å nå målene, dyrker fram gode kommunikasjonsferdigheter, praktiserer tydelighet i forventinger til hverandre og gjør hverandre gode.

Jeg skreddersyr og leder utviklingsprogrammer – fra korte inspirasjonsmøter til utviklingsprogrammer som går over flere år – for ledergrupper, avdelinger i stab og linje, prosjektgrupper team. Min erfaring er at det trengs trening over tid for å bli et godt og effektivt team. Med utgangspunkt i virksomhetens mål og gruppens behov og særpreg tilbyr jeg verktøy og konsepter som skaper engasjement, vekker til refleksjon og sikrer læring som igjen fører til varige endringer i organisasjonen.

Noen eksempler på temaområder som er etterspurt i teamutvikling:

 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Motivasjon og arbeidsglede
 • Å bygge gode relasjoner
 • Teamkultur
 • Spilleregler for teamet
 • Mål, strategier og handlingsplaner
 • Gode møter
 • Tid og energi
 • Å takle negative krefter og uenighet
 • Kjernekvaliteter (Talent/Overslag)
 • Feedback – anerkjennende og korrigerende
 • Stressmestring
 • Mindfulness (Oppmerksomhetstrening) på jobben

English summary

Systematic teambuilding focuses on bringing out the best in a group to ensure shared ownership and insight in the groups challenges, personal development for each member, communication skills and the ability to work closely together to solve problems. I hold a strong interest and commitment in development of teams of all kinds, and as a trained facilitator and process consultant. I design and lead programs and workshops within a large range of topics related to teambuilding for lasting learning.