HR-rådgivning

HR-funksjonen i store og små virksomheter får en stadig økende betydning, og ledere og medarbeidere innen HR opplever et økt press for å bidra direkte til virksomhetens resultater. Hvordan bruker HR sin nye posisjon? Hvilke strategiske grep er avgjørende? Hvordan integreres handlingsplanen for HR med virksomhetens øvrige forretningsplan? Hvilke gjennomgående prosesser skal HR ha eierskap til? Hvordan skal HR prioritere sitt arbeid og sitt fokus blant uendelig mange store og små oppgaver og krav? Hvilke ferdigheter trenger HR-ansvarlige for å nå sine mål?

Som rådgiver innen HR bygger jeg på egen ledererfaring innen feltet. Jeg har som leder utviklet HR-strategier og ledet store og komplekse omstillingsprosesser og kjenner de formelle og uformelle utfordringene og fallgruvene. Som rådgiver bistår jeg HR-avdelingen med å diagnostisere problemer, støtte opp under endring, designe gode prosesser for forbedring og å måle resultater. Jeg kan bistå som rådgiver, tilrettelegger eller prosjektleder, alene eller sammen med samarbeidspartnere i mitt nettverk, innen bl.a disse HR-relaterte områdene:

 • Utforming av HR- strategier og handlingsplaner
 • Implementering av strategier
 • Omstilling og nedbemanning
 • Organisasjonsundersøkelser
 • 360 graders lederevaluering
 • Rekruttering
 • Medarbeidersamtaler
 • Kulturutvikling og verdiprosesser
 • Stressmestring
 • Konflikthåndtering
 • HR- ledelse «for hire»

English summary

HR professionals are today expected to be skilled and effective partners to line managers, and to contribute significantly to the business´ results. Thus, HR today must get involved, have strong business knowledge, use strategic judgement and inspire others to achieve. They must be a "credible activist". As a former HR director and now a consultant and facilitator, I can assist boards, groups of leaders and HR managers with advice, process-consultation and group facilitation in a wide range of HR- related topics.