Sertifiseringskurs i Kjernekvadranten

Core-Quadrant-Trainer-logo-small.png

Kjernekvadranten® er pedagogisk og lett fattbar - den er en polaritetsmodell som synliggjør betydningen av balanse mellom grunnleggende kvaliteter og nye utviklingsområder.  Se video under og les mer om hvordan Kjernekvadranten kan hjelpe deg.

 

Hva er Kjernekvadranten?

Kjernekvadranten® (også kalt Talent-Overslag-modellen) er utviklet av Daniel Ofman og brukes i personlig utvikling. Teamutvikling, lederutvikling og coaching verden over. Modellen gir et rammeverk for å forstå sammenhengen mellom den enkeltes Kjernekvaliteter (styrker, talenter) og vedkommendes Fallgruver, Utfordringer og Allergier.

Modellens økende popularitet henger sammen med at den tar utgangspunkt i det som fungerer godt og viser hvordan svakheter nesten alltid handler om overforbruk av styrker. Den hjelper enkeltpersoner og relasjoner og organisasjoner til å få øye på det som fungerer godt, og til å dele med andre hva som er svakheter og utfordringer.


Tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere:

Verktøyet er intuitivt å forstå, samtidig som “lag på lag” av anvendbarhet avdekkes etter hvert som forståelsen utvides, og nytten av verktøyet øker. I en hektisk hverdag satt jeg også stor pris på den gode rammen Laila og Daniel skapte rundt egenutviklings-tiden til oss deltakere.
— EOG, Konsulent/ Partner (sertifisert 2017)
Tusen takk for en meget god sertifiserings workshop. Undertegnede og min kollega har allerede begynt å bruke Kjernekvadranten. Verktøyet er utrolig enkelt å bruke, det betyr ikke at det er overfladisk eller alt for enkelt. Etter noen runder i kvadranten med våre coachingklienter, oppdager vi at den åpner opp for en type refleksjon som ville tatt oss betraktelig lenger tid å komme fram til. Tusen takk til arrangører for en godt tilrettelagt workshop.
— PH, Partner/ Omstilling og outplacement (sertifisert 2017)
Kjernekvadranten er for meg både en tenkemåte og en praktisk modell. Den passer godt sammen med andre metoder for utvikling og spesielt med en styrkebasert tilnærming. Dette vil jeg anvende kunne anvende i både leder- og medarbeiderutvikling på individ- og gruppenivå. Daniel O og Laila S byr på god facilitering og nyttige tips underveis i et godt læringsmiljø. Programmet gir en fantastisk mulighet for refleksjon og egenutvikling parallelt med å lære seg modellen og metodene. Inspirerende, energigivende og lærerikt!
— JG, Sjef Organisasjonsutvikling (sertifisert 2017)
Kjernekvadranten er en unik metodikk som er lett å lære bort til klienter og får umiddelbar stor effekt for de som prøver den. Ikke minst gir det aha-opplevelse å se på våre reaksjoner på andres handlinger og væremåte som «allergiske» reaksjoner, og få innsyn i hvorfor vi reagerer som vi gjør.
— KAA, Leder/ Teamutvikler (sertifisert 2015)
Seg opplevde sertifiseringskurset som både nyttig og inspirerende. Til tross for at jeg har kjennskap til metodikken fra tidligere, bød workshopen både på en fordypning og en tilføring av nye måter å jobbe med verktøyet på. Anbefales!
— TB, Organisasjonspsykolog/ Direktør (sertifisert 2017)
Gjennom kurset fikk jeg en god forståelse av selve metoden, samt en trygghet og gode tips til dens praktiske anvendelse. Du får mye igjen for investeringen!
— SM, Partner/Prosesskonsulent (sertifisert 2015)
Sertifiseringskurset var svært nyttig! Det ga meg god innsikt i bakgrunnen for kjernekvadranten og alle dens bruksområder. Vi jobbet mye med ulike tilnærminger og teknikker og jeg satte stor pris på det læringsrommet Daniel og resten av gruppen skapte.
— RTM, Prosesskonsulent/ Organisasjonspsykolog (sertifisert 2017)

Meld deg på kurs og workshops i Kjernekvadranten: